Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12777: Oljevirksomhet. Detaljerte tall for utvinning og rørtransport (avslutta serie) 1985 - 2014

Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
Erlend Tilrem, Statistisk sentralbyrå
+47 48 25 33 63
19.11.2019 08:00
1101 Sysselsatte ved landkontor:
personer
1201 Sysselsatte ved terminal:
personer
1301 Sysselsatte ved felt:
personer
1401 Sysselsatte i rørtransport, landkontor:
personer
1501 Sysselsatte i rørtransport, rørledninger:
personer
2101 Lønnskostnader ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
2201 Lønnskostnader ved terminal (mill. kr):
mill. kr
2301 Lønnskostnader ved felt (mill. kr):
mill. kr
2401 Lønnskostnader i rørtransport, landkontor (mill. kr):
mill. kr
2501 Lønnskostnader i rørtransport, rørledninger (mill. kr):
mill. kr
3101 Produksjonsverdi ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
3201 Produksjonsverdi ved terminal, ordinær produksjon (mill. kr):
mill. kr
3202 Produksjonsverdi ved terminal, egne investeringer (mill. kr):
mill. kr
3301 Produksjonsverdi ved felt, solgt olje og gass (korrigert for produksjonsverdi ved landkontor og terminaler) (mill. kr):
mill. kr
3302 Produksjonsverdi ved felt, fakturert utenlandske rettighetshavere til grensefelt (mill. kr):
mill. kr
3303 Produksjonsverdi ved felt, egne investeringer ved felt i drift (mill. kr):
mill. kr
3304 Produksjonsverdi ved felt, egne investeringer ved felt under utbygging og lisenser (mill. kr):
mill. kr
3401 Produksjonsverdi i rørtransport, landkontor (mill. kr):
mill. kr
3501 Produksjonsverdi i rørtransport, transporttariffer (korrigert for produksjonsverdi ved landkontor) (mill. kr):
mill. kr
3502 Produksjonsverdi i rørtransport, egne investeringer i rørledninger i drift (mill. kr):
mill. kr
3503 Produksjonsverdi i rørtransport, egne investeringer i rørledninger under utbygging (mill. kr):
mill. kr
4101 Produktinnsats ved landkontor, administrasjon (mill. kr):
mill. kr
4102 Produktinnsats ved landkontor, reparasjon (mill. kr):
mill. kr
4201 Produktinnsats ved terminal, varer (mill. kr):
mill. kr
4211 Produktinnsats ved terminal, materialer til vedlikehold (mill. kr):
mill. kr
4212 Produktinnsats ved terminal, annet vedlikehold (mill. kr):
mill. kr
4221 Produktinnsats ved terminal, leie av driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
4231 Produktinnsats ved terminal, tjenester (mill. kr):
mill. kr
4291 Produktinnsats ved terminal, andre kostnader (mill. kr):
mill. kr
4301 Produktinnsats ved felt, råvarer (mill. kr):
mill. kr
4302 Produktinnsats ved felt, brensel og drivstoff (mill. kr):
mill. kr
4303 Produktinnsats ved felt, annet vareforbruk (mill. kr):
mill. kr
4311 Produktinnsats ved felt, materialer til vedlikehold (mill. kr):
mill. kr
4312 Produktinnsats ved felt, styring, inspeksjon og oppfølging (mill. kr):
mill. kr
4313 Produktinnsats ved felt, brønner (mill. kr):
mill. kr
4314 Produktinnsats ved felt, undervannsarbeider (mill. kr):
mill. kr
4315 Produktinnsats ved felt, overflatebehandling (mill. kr):
mill. kr
4316 Produktinnsats ved felt, reparasjoner (mill. kr):
mill. kr
4317 Produktinnsats ved felt, annet vedlikehold (mill. kr):
mill. kr
4318 Produktinnsats ved felt, vedlikehold - derav lønn til egne ansatte (mill. kr):
mill. kr
4319 Produktinnsats ved felt, vedlikehold i alt (ekskl. lønn til egne ansatte) (mill. kr):
mill. kr
4321 Produktinnsats ved felt, leie av floteller og plattformer (mill. kr):
mill. kr
4322 Produktinnsats ved felt, leie av maskiner og utstyr (mill. kr):
mill. kr
4331 Produktinnsats ved felt, helikoptertransport (mill. kr):
mill. kr
4332 Produktinnsats ved felt, forsyningsskip og vaktbåter (mill. kr):
mill. kr
4333 Produktinnsats ved felt, annen transport og kommunikasjon (mill. kr):
mill. kr
4334 Produktinnsats ved felt, forpleining (mill. kr):
mill. kr
4335 Produktinnsats ved felt, teknisk assistanse (mill. kr):
mill. kr
4336 Produktinnsats ved felt, leieprosessering (mill. kr):
mill. kr
4337 Produktinnsats ved felt, transport av olje og gass (mill. kr):
mill. kr
4338 Produktinnsats ved felt, andre tjenester (mill. kr):
mill. kr
4339 Produktinnsats ved felt, tjenesteforbruk i alt (ekskl. leieprosessering og transport av olje og gass) (mill. kr):
mill. kr
4391 Produktinnsats ved felt, andre produksjonskostnader (mill. kr):
mill. kr
4401 Produktinnsats i rørtransport, administrasjon ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
4402 Produktinnsats i rørtransport, reparasjon ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
4501 Produktinnsats i rørtransport, varer til drift av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4511 Produktinnsats i rørtransport, materialer til vedlikehold av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4512 Produktinnsats i rørtransport, annet vedlikehold av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4521 Produktinnsats i rørtransport, leie av driftsmidler til drift av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4531 Produktinnsats i rørtransport, tjenester til drift av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4591 Produktinnsats i rørtransport, andre kostnader til drift av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
5201 Avgifter ved terminal, CO2-avgift (mill. kr):
mill. kr
5301 Avgifter ved felt, CO2-avgift (mill. kr):
mill. kr
5302 Avgifter ved felt, produksjonsavgift (mill. kr):
mill. kr
5501 Avgifter i rørtransport, CO2-avgift (mill. kr):
mill. kr
6301 Indirekte kostnader ved felt, lønnskostnader på land (mill. kr):
mill. kr
6302 Indirekte kostnader ved felt, andre administrasjonskostnader på land (mill. kr):
mill. kr
7101 Ikke-operatør-kostnader, administrasjon ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
7102 Ikke-operatør-kostnader, geologi og geofysikk (mill. kr):
mill. kr
7103 Ikke-operatør-kostnader, seismikk (mill. kr):
mill. kr
7104 Ikke-operatør-kostnader, spesielle studier (mill. kr):
mill. kr
7105 Ikke-operatør-kostnader, feltevaluering og -utvikling (mill. kr):
mill. kr
7106 Ikke-operatør-kostnader, FoU (mill. kr):
mill. kr
1101 Sysselsatte ved landkontor:
31.12.
1201 Sysselsatte ved terminal:
31.12.
1301 Sysselsatte ved felt:
31.12.
1401 Sysselsatte i rørtransport, landkontor:
31.12.
1501 Sysselsatte i rørtransport, rørledninger:
31.12.
2101 Lønnskostnader ved landkontor (mill. kr):
31.12.
2201 Lønnskostnader ved terminal (mill. kr):
31.12.
2301 Lønnskostnader ved felt (mill. kr):
31.12.
2401 Lønnskostnader i rørtransport, landkontor (mill. kr):
31.12.
2501 Lønnskostnader i rørtransport, rørledninger (mill. kr):
31.12.
3101 Produksjonsverdi ved landkontor (mill. kr):
31.12.
3201 Produksjonsverdi ved terminal, ordinær produksjon (mill. kr):
31.12.
3202 Produksjonsverdi ved terminal, egne investeringer (mill. kr):
31.12.
3301 Produksjonsverdi ved felt, solgt olje og gass (korrigert for produksjonsverdi ved landkontor og terminaler) (mill. kr):
31.12.
3302 Produksjonsverdi ved felt, fakturert utenlandske rettighetshavere til grensefelt (mill. kr):
31.12.
3303 Produksjonsverdi ved felt, egne investeringer ved felt i drift (mill. kr):
31.12.
3304 Produksjonsverdi ved felt, egne investeringer ved felt under utbygging og lisenser (mill. kr):
31.12.
3401 Produksjonsverdi i rørtransport, landkontor (mill. kr):
31.12.
3501 Produksjonsverdi i rørtransport, transporttariffer (korrigert for produksjonsverdi ved landkontor) (mill. kr):
31.12.
3502 Produksjonsverdi i rørtransport, egne investeringer i rørledninger i drift (mill. kr):
31.12.
3503 Produksjonsverdi i rørtransport, egne investeringer i rørledninger under utbygging (mill. kr):
31.12.
4101 Produktinnsats ved landkontor, administrasjon (mill. kr):
31.12.
4102 Produktinnsats ved landkontor, reparasjon (mill. kr):
31.12.
4201 Produktinnsats ved terminal, varer (mill. kr):
31.12.
4211 Produktinnsats ved terminal, materialer til vedlikehold (mill. kr):
31.12.
4212 Produktinnsats ved terminal, annet vedlikehold (mill. kr):
31.12.
4221 Produktinnsats ved terminal, leie av driftsmidler (mill. kr):
31.12.
4231 Produktinnsats ved terminal, tjenester (mill. kr):
31.12.
4291 Produktinnsats ved terminal, andre kostnader (mill. kr):
31.12.
4301 Produktinnsats ved felt, råvarer (mill. kr):
31.12.
4302 Produktinnsats ved felt, brensel og drivstoff (mill. kr):
31.12.
4303 Produktinnsats ved felt, annet vareforbruk (mill. kr):
31.12.
4311 Produktinnsats ved felt, materialer til vedlikehold (mill. kr):
31.12.
4312 Produktinnsats ved felt, styring, inspeksjon og oppfølging (mill. kr):
31.12.
4313 Produktinnsats ved felt, brønner (mill. kr):
31.12.
4314 Produktinnsats ved felt, undervannsarbeider (mill. kr):
31.12.
4315 Produktinnsats ved felt, overflatebehandling (mill. kr):
31.12.
4316 Produktinnsats ved felt, reparasjoner (mill. kr):
31.12.
4317 Produktinnsats ved felt, annet vedlikehold (mill. kr):
31.12.
4318 Produktinnsats ved felt, vedlikehold - derav lønn til egne ansatte (mill. kr):
31.12.
4319 Produktinnsats ved felt, vedlikehold i alt (ekskl. lønn til egne ansatte) (mill. kr):
31.12.
4321 Produktinnsats ved felt, leie av floteller og plattformer (mill. kr):
31.12.
4322 Produktinnsats ved felt, leie av maskiner og utstyr (mill. kr):
31.12.
4331 Produktinnsats ved felt, helikoptertransport (mill. kr):
31.12.
4332 Produktinnsats ved felt, forsyningsskip og vaktbåter (mill. kr):
31.12.
4333 Produktinnsats ved felt, annen transport og kommunikasjon (mill. kr):
31.12.
4334 Produktinnsats ved felt, forpleining (mill. kr):
31.12.
4335 Produktinnsats ved felt, teknisk assistanse (mill. kr):
31.12.
4336 Produktinnsats ved felt, leieprosessering (mill. kr):
31.12.
4337 Produktinnsats ved felt, transport av olje og gass (mill. kr):
31.12.
4338 Produktinnsats ved felt, andre tjenester (mill. kr):
31.12.
4339 Produktinnsats ved felt, tjenesteforbruk i alt (ekskl. leieprosessering og transport av olje og gass) (mill. kr):
31.12.
4391 Produktinnsats ved felt, andre produksjonskostnader (mill. kr):
31.12.
4401 Produktinnsats i rørtransport, administrasjon ved landkontor (mill. kr):
31.12.
4402 Produktinnsats i rørtransport, reparasjon ved landkontor (mill. kr):
31.12.
4501 Produktinnsats i rørtransport, varer til drift av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4511 Produktinnsats i rørtransport, materialer til vedlikehold av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4512 Produktinnsats i rørtransport, annet vedlikehold av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4521 Produktinnsats i rørtransport, leie av driftsmidler til drift av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4531 Produktinnsats i rørtransport, tjenester til drift av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4591 Produktinnsats i rørtransport, andre kostnader til drift av rørledninger (mill. kr):
31.12.
5201 Avgifter ved terminal, CO2-avgift (mill. kr):
31.12.
5301 Avgifter ved felt, CO2-avgift (mill. kr):
31.12.
5302 Avgifter ved felt, produksjonsavgift (mill. kr):
31.12.
5501 Avgifter i rørtransport, CO2-avgift (mill. kr):
31.12.
6301 Indirekte kostnader ved felt, lønnskostnader på land (mill. kr):
31.12.
6302 Indirekte kostnader ved felt, andre administrasjonskostnader på land (mill. kr):
31.12.
7101 Ikke-operatør-kostnader, administrasjon ved landkontor (mill. kr):
31.12.
7102 Ikke-operatør-kostnader, geologi og geofysikk (mill. kr):
31.12.
7103 Ikke-operatør-kostnader, seismikk (mill. kr):
31.12.
7104 Ikke-operatør-kostnader, spesielle studier (mill. kr):
31.12.
7105 Ikke-operatør-kostnader, feltevaluering og -utvikling (mill. kr):
31.12.
7106 Ikke-operatør-kostnader, FoU (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1101 Sysselsatte ved landkontor , 1201 Sysselsatte ved terminal , 1301 Sysselsatte ved felt ,

Valgt 1 av totalt 73

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985 , 1986 , 1987 ,

Valgt 1 av totalt 30

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Forklaring til tallkode i statistikkvariabel: Første siffer angir hovedvariabel, andre siffer angir typen virksomhet, tredje og fjerde siffer angir undernivåer av hovedvariabelen.