Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

12777: Oljevirksomhet. Detaljerte tall for utvinning og rørtransport (avslutta serie) 1985 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 73 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Forklaring til tallkode i statistikkvariabel: Første siffer angir hovedvariabel, andre siffer angir typen virksomhet, tredje og fjerde siffer angir undernivåer av hovedvariabelen.
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.11.2019
Kontakt
Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
mca@ssb.no

Magnus Dybwik Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 948 23 498
mdl@ssb.no

Måleenhet
1101 Sysselsatte ved landkontor:
personer
1201 Sysselsatte ved terminal:
personer
1301 Sysselsatte ved felt:
personer
1401 Sysselsatte i rørtransport, landkontor:
personer
1501 Sysselsatte i rørtransport, rørledninger:
personer
2101 Lønnskostnader ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
2201 Lønnskostnader ved terminal (mill. kr):
mill. kr
2301 Lønnskostnader ved felt (mill. kr):
mill. kr
2401 Lønnskostnader i rørtransport, landkontor (mill. kr):
mill. kr
2501 Lønnskostnader i rørtransport, rørledninger (mill. kr):
mill. kr
3101 Produksjonsverdi ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
3201 Produksjonsverdi ved terminal, ordinær produksjon (mill. kr):
mill. kr
3202 Produksjonsverdi ved terminal, egne investeringer (mill. kr):
mill. kr
3301 Produksjonsverdi ved felt, solgt olje og gass (korrigert for produksjonsverdi ved landkontor og terminaler) (mill. kr):
mill. kr
3302 Produksjonsverdi ved felt, fakturert utenlandske rettighetshavere til grensefelt (mill. kr):
mill. kr
3303 Produksjonsverdi ved felt, egne investeringer ved felt i drift (mill. kr):
mill. kr
3304 Produksjonsverdi ved felt, egne investeringer ved felt under utbygging og lisenser (mill. kr):
mill. kr
3401 Produksjonsverdi i rørtransport, landkontor (mill. kr):
mill. kr
3501 Produksjonsverdi i rørtransport, transporttariffer (korrigert for produksjonsverdi ved landkontor) (mill. kr):
mill. kr
3502 Produksjonsverdi i rørtransport, egne investeringer i rørledninger i drift (mill. kr):
mill. kr
3503 Produksjonsverdi i rørtransport, egne investeringer i rørledninger under utbygging (mill. kr):
mill. kr
4101 Produktinnsats ved landkontor, administrasjon (mill. kr):
mill. kr
4102 Produktinnsats ved landkontor, reparasjon (mill. kr):
mill. kr
4201 Produktinnsats ved terminal, varer (mill. kr):
mill. kr
4211 Produktinnsats ved terminal, materialer til vedlikehold (mill. kr):
mill. kr
4212 Produktinnsats ved terminal, annet vedlikehold (mill. kr):
mill. kr
4221 Produktinnsats ved terminal, leie av driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
4231 Produktinnsats ved terminal, tjenester (mill. kr):
mill. kr
4291 Produktinnsats ved terminal, andre kostnader (mill. kr):
mill. kr
4301 Produktinnsats ved felt, råvarer (mill. kr):
mill. kr
4302 Produktinnsats ved felt, brensel og drivstoff (mill. kr):
mill. kr
4303 Produktinnsats ved felt, annet vareforbruk (mill. kr):
mill. kr
4311 Produktinnsats ved felt, materialer til vedlikehold (mill. kr):
mill. kr
4312 Produktinnsats ved felt, styring, inspeksjon og oppfølging (mill. kr):
mill. kr
4313 Produktinnsats ved felt, brønner (mill. kr):
mill. kr
4314 Produktinnsats ved felt, undervannsarbeider (mill. kr):
mill. kr
4315 Produktinnsats ved felt, overflatebehandling (mill. kr):
mill. kr
4316 Produktinnsats ved felt, reparasjoner (mill. kr):
mill. kr
4317 Produktinnsats ved felt, annet vedlikehold (mill. kr):
mill. kr
4318 Produktinnsats ved felt, vedlikehold - derav lønn til egne ansatte (mill. kr):
mill. kr
4319 Produktinnsats ved felt, vedlikehold i alt (ekskl. lønn til egne ansatte) (mill. kr):
mill. kr
4321 Produktinnsats ved felt, leie av floteller og plattformer (mill. kr):
mill. kr
4322 Produktinnsats ved felt, leie av maskiner og utstyr (mill. kr):
mill. kr
4331 Produktinnsats ved felt, helikoptertransport (mill. kr):
mill. kr
4332 Produktinnsats ved felt, forsyningsskip og vaktbåter (mill. kr):
mill. kr
4333 Produktinnsats ved felt, annen transport og kommunikasjon (mill. kr):
mill. kr
4334 Produktinnsats ved felt, forpleining (mill. kr):
mill. kr
4335 Produktinnsats ved felt, teknisk assistanse (mill. kr):
mill. kr
4336 Produktinnsats ved felt, leieprosessering (mill. kr):
mill. kr
4337 Produktinnsats ved felt, transport av olje og gass (mill. kr):
mill. kr
4338 Produktinnsats ved felt, andre tjenester (mill. kr):
mill. kr
4339 Produktinnsats ved felt, tjenesteforbruk i alt (ekskl. leieprosessering og transport av olje og gass) (mill. kr):
mill. kr
4391 Produktinnsats ved felt, andre produksjonskostnader (mill. kr):
mill. kr
4401 Produktinnsats i rørtransport, administrasjon ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
4402 Produktinnsats i rørtransport, reparasjon ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
4501 Produktinnsats i rørtransport, varer til drift av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4511 Produktinnsats i rørtransport, materialer til vedlikehold av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4512 Produktinnsats i rørtransport, annet vedlikehold av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4521 Produktinnsats i rørtransport, leie av driftsmidler til drift av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4531 Produktinnsats i rørtransport, tjenester til drift av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
4591 Produktinnsats i rørtransport, andre kostnader til drift av rørledninger (mill. kr):
mill. kr
5201 Avgifter ved terminal, CO2-avgift (mill. kr):
mill. kr
5301 Avgifter ved felt, CO2-avgift (mill. kr):
mill. kr
5302 Avgifter ved felt, produksjonsavgift (mill. kr):
mill. kr
5501 Avgifter i rørtransport, CO2-avgift (mill. kr):
mill. kr
6301 Indirekte kostnader ved felt, lønnskostnader på land (mill. kr):
mill. kr
6302 Indirekte kostnader ved felt, andre administrasjonskostnader på land (mill. kr):
mill. kr
7101 Ikke-operatør-kostnader, administrasjon ved landkontor (mill. kr):
mill. kr
7102 Ikke-operatør-kostnader, geologi og geofysikk (mill. kr):
mill. kr
7103 Ikke-operatør-kostnader, seismikk (mill. kr):
mill. kr
7104 Ikke-operatør-kostnader, spesielle studier (mill. kr):
mill. kr
7105 Ikke-operatør-kostnader, feltevaluering og -utvikling (mill. kr):
mill. kr
7106 Ikke-operatør-kostnader, FoU (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
1101 Sysselsatte ved landkontor:
31.12.
1201 Sysselsatte ved terminal:
31.12.
1301 Sysselsatte ved felt:
31.12.
1401 Sysselsatte i rørtransport, landkontor:
31.12.
1501 Sysselsatte i rørtransport, rørledninger:
31.12.
2101 Lønnskostnader ved landkontor (mill. kr):
31.12.
2201 Lønnskostnader ved terminal (mill. kr):
31.12.
2301 Lønnskostnader ved felt (mill. kr):
31.12.
2401 Lønnskostnader i rørtransport, landkontor (mill. kr):
31.12.
2501 Lønnskostnader i rørtransport, rørledninger (mill. kr):
31.12.
3101 Produksjonsverdi ved landkontor (mill. kr):
31.12.
3201 Produksjonsverdi ved terminal, ordinær produksjon (mill. kr):
31.12.
3202 Produksjonsverdi ved terminal, egne investeringer (mill. kr):
31.12.
3301 Produksjonsverdi ved felt, solgt olje og gass (korrigert for produksjonsverdi ved landkontor og terminaler) (mill. kr):
31.12.
3302 Produksjonsverdi ved felt, fakturert utenlandske rettighetshavere til grensefelt (mill. kr):
31.12.
3303 Produksjonsverdi ved felt, egne investeringer ved felt i drift (mill. kr):
31.12.
3304 Produksjonsverdi ved felt, egne investeringer ved felt under utbygging og lisenser (mill. kr):
31.12.
3401 Produksjonsverdi i rørtransport, landkontor (mill. kr):
31.12.
3501 Produksjonsverdi i rørtransport, transporttariffer (korrigert for produksjonsverdi ved landkontor) (mill. kr):
31.12.
3502 Produksjonsverdi i rørtransport, egne investeringer i rørledninger i drift (mill. kr):
31.12.
3503 Produksjonsverdi i rørtransport, egne investeringer i rørledninger under utbygging (mill. kr):
31.12.
4101 Produktinnsats ved landkontor, administrasjon (mill. kr):
31.12.
4102 Produktinnsats ved landkontor, reparasjon (mill. kr):
31.12.
4201 Produktinnsats ved terminal, varer (mill. kr):
31.12.
4211 Produktinnsats ved terminal, materialer til vedlikehold (mill. kr):
31.12.
4212 Produktinnsats ved terminal, annet vedlikehold (mill. kr):
31.12.
4221 Produktinnsats ved terminal, leie av driftsmidler (mill. kr):
31.12.
4231 Produktinnsats ved terminal, tjenester (mill. kr):
31.12.
4291 Produktinnsats ved terminal, andre kostnader (mill. kr):
31.12.
4301 Produktinnsats ved felt, råvarer (mill. kr):
31.12.
4302 Produktinnsats ved felt, brensel og drivstoff (mill. kr):
31.12.
4303 Produktinnsats ved felt, annet vareforbruk (mill. kr):
31.12.
4311 Produktinnsats ved felt, materialer til vedlikehold (mill. kr):
31.12.
4312 Produktinnsats ved felt, styring, inspeksjon og oppfølging (mill. kr):
31.12.
4313 Produktinnsats ved felt, brønner (mill. kr):
31.12.
4314 Produktinnsats ved felt, undervannsarbeider (mill. kr):
31.12.
4315 Produktinnsats ved felt, overflatebehandling (mill. kr):
31.12.
4316 Produktinnsats ved felt, reparasjoner (mill. kr):
31.12.
4317 Produktinnsats ved felt, annet vedlikehold (mill. kr):
31.12.
4318 Produktinnsats ved felt, vedlikehold - derav lønn til egne ansatte (mill. kr):
31.12.
4319 Produktinnsats ved felt, vedlikehold i alt (ekskl. lønn til egne ansatte) (mill. kr):
31.12.
4321 Produktinnsats ved felt, leie av floteller og plattformer (mill. kr):
31.12.
4322 Produktinnsats ved felt, leie av maskiner og utstyr (mill. kr):
31.12.
4331 Produktinnsats ved felt, helikoptertransport (mill. kr):
31.12.
4332 Produktinnsats ved felt, forsyningsskip og vaktbåter (mill. kr):
31.12.
4333 Produktinnsats ved felt, annen transport og kommunikasjon (mill. kr):
31.12.
4334 Produktinnsats ved felt, forpleining (mill. kr):
31.12.
4335 Produktinnsats ved felt, teknisk assistanse (mill. kr):
31.12.
4336 Produktinnsats ved felt, leieprosessering (mill. kr):
31.12.
4337 Produktinnsats ved felt, transport av olje og gass (mill. kr):
31.12.
4338 Produktinnsats ved felt, andre tjenester (mill. kr):
31.12.
4339 Produktinnsats ved felt, tjenesteforbruk i alt (ekskl. leieprosessering og transport av olje og gass) (mill. kr):
31.12.
4391 Produktinnsats ved felt, andre produksjonskostnader (mill. kr):
31.12.
4401 Produktinnsats i rørtransport, administrasjon ved landkontor (mill. kr):
31.12.
4402 Produktinnsats i rørtransport, reparasjon ved landkontor (mill. kr):
31.12.
4501 Produktinnsats i rørtransport, varer til drift av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4511 Produktinnsats i rørtransport, materialer til vedlikehold av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4512 Produktinnsats i rørtransport, annet vedlikehold av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4521 Produktinnsats i rørtransport, leie av driftsmidler til drift av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4531 Produktinnsats i rørtransport, tjenester til drift av rørledninger (mill. kr):
31.12.
4591 Produktinnsats i rørtransport, andre kostnader til drift av rørledninger (mill. kr):
31.12.
5201 Avgifter ved terminal, CO2-avgift (mill. kr):
31.12.
5301 Avgifter ved felt, CO2-avgift (mill. kr):
31.12.
5302 Avgifter ved felt, produksjonsavgift (mill. kr):
31.12.
5501 Avgifter i rørtransport, CO2-avgift (mill. kr):
31.12.
6301 Indirekte kostnader ved felt, lønnskostnader på land (mill. kr):
31.12.
6302 Indirekte kostnader ved felt, andre administrasjonskostnader på land (mill. kr):
31.12.
7101 Ikke-operatør-kostnader, administrasjon ved landkontor (mill. kr):
31.12.
7102 Ikke-operatør-kostnader, geologi og geofysikk (mill. kr):
31.12.
7103 Ikke-operatør-kostnader, seismikk (mill. kr):
31.12.
7104 Ikke-operatør-kostnader, spesielle studier (mill. kr):
31.12.
7105 Ikke-operatør-kostnader, feltevaluering og -utvikling (mill. kr):
31.12.
7106 Ikke-operatør-kostnader, FoU (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Forklaring til tallkode i statistikkvariabel: Første siffer angir hovedvariabel, andre siffer angir typen virksomhet, tredje og fjerde siffer angir undernivåer av hovedvariabelen.

Brukerveiledning for statistikkbanken