Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen

12777: Oljevirksomhet. Detaljerte tall for utvinning og rørtransport (avslutta serie) 1985 - 2014

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1101 Sysselsatte ved landkontor , 1201 Sysselsatte ved terminal , 1301 Sysselsatte ved felt ,

Valgt 1 av totalt 73

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985 , 1986 , 1987 ,

Valgt 1 av totalt 30

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Forklaring til tallkode i statistikkvariabel: Første siffer angir hovedvariabel, andre siffer angir typen virksomhet, tredje og fjerde siffer angir undernivåer av hovedvariabelen.

Brukerveiledning for statistikkbanken