Voksenopplæring, godkjente nettskoler

Til toppen

12531: Nettskoler. Kursdeltagelser, etter utfall, nivå og alder 2017-2018 - 2019-2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
utfall
nivå
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

utfall


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

nivå


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Årstall i statistikken (f.eks. 2017-2018) henviser til perioden fra 1. juli til 30. juni året etter (f.eks. 1. juli 2017 til 30. juni 2018).

Brukerveiledning for statistikkbanken