Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
11665: Stortingsvalget. Velgere som endrer stemmegivning fra ett valg til det neste (prosent) 1965-1969 - 2013-2017
Sist endret
07.11.2017
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Vandringer mellom partier og hjemmesittergruppen:
prosent
Vandringer mellom partiene:
prosent
Referansetid
Vandringer mellom partier og hjemmesittergruppen:
Valgdagen
Vandringer mellom partiene:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken