Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

11660: Stortingsvalget. Velgernes viktigste saker (prosent) 1997 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
viktigste sak
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

viktigste sak

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse , Skole og utdanning , Samferdsel ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken