Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
11659: Stortingsvalget. Hvor kom velgerne fra (prosent) 2013 - 2017
Sist endret
08.11.2017
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
De ulike partienes velgere, prosentvis fordelt etter hvilket parti de stemte ved forrige valg:
prosent
Referansetid
De ulike partienes velgere, prosentvis fordelt etter hvilket parti de stemte ved forrige valg:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti i valgt år
politisk parti ved forrige valg
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

politisk parti i valgt år

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
politisk parti ved forrige valg

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken