Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

11659: Stortingsvalget. Hvor kom velgerne fra (prosent) 2013 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier, valgt år , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier, forrige valg , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000