Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen

11604: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste, bruttoinntekt og kjønn (prosent) 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

bruttoinntekt

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Under 100 000 , 100 000 - 199 999 kr , 200 000 - 299 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 11

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

politisk parti

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken