Valgdeltakelse

Til toppen

11590: Stortingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn (prosent) 1815 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1815 , 1817 , 1820 ,

Valgt 1 av totalt 61

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000