Personer med stemmerett

Til toppen

11515: Stortingsvalg. Personer med stemmerett, etter kjønn og alder. Beregnet tall 2009 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nyeste årgang er berekna tal, tidlegare årgangar er faktiske tal.