Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Til toppen
11152: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Kun absolutte tall 2014K4 - 2020K2
Sist endret
12.08.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige ikke registrert bosatt:
personer
Referansetid
Arbeidsledige ikke registrert bosatt:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
landbakgrunn
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 23 Valgte 1

landbakgrunn

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det er brudd i tidsserien for Registrerte arbeidsledige blant innvandrere fra fjerde kvartal 2018, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. For mer informasjon om bruddet, se: NAV sin uttalelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken