Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Til toppen

11152: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Kun absolutte tall 2014K4 - 2020K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014K4 , 2015K1 , 2015K2 ,

Valgt 1 av totalt 25

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er brudd i tidsserien for Registrerte arbeidsledige blant innvandrere fra fjerde kvartal 2018, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. For mer informasjon om bruddet, se: NAV sin uttalelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken