Stortingsvalet

Til toppen

10805: Stortingsvalet. Valde representanter, etter alder og kjønn 2013 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000