10501: Personer, etter jentenavn og guttenavn 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

fornavn Velg minst en verdi

Totalt 1 004 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.01.2020
Kontakt
Jørgen Ouren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 483
jou@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen har tall over fornavn som er brukt av 200 personer eller flere ved utgangen av året.
Tallene omfatter personer med norsk personnummer.

Brukerveiledning for statistikkbanken