Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

10255: Hovedtall for tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (avslutta serie) 2007 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2015
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
tri@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
mill. kr
Sysselsetting (personer):
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Påløpte investeringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Produktinnsats (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
31.12.
Sysselsetting (personer):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Påløpte investeringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2014 er foreløpige.
Fra 2009-årgangen ble flere foretak omklassifisert fra industri til næring 09.10 Tjenester tilknyttet råolje og naturgass.

Brukerveiledning for statistikkbanken