Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10255: Hovedtall for tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (avslutta serie) 2007 - 2014

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
16.12.2015 10:00
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
mill. kr
Sysselsetting (personer):
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Påløpte investeringer (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Produktinnsats (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
31.12.
Sysselsetting (personer):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Påløpte investeringer (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2014 er foreløpige. Fra 2009-årgangen ble flere foretak omklassifisert fra industri til næring 09.10 Tjenester tilknyttet råolje og naturgass.