Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen

10255: Hovedtall for tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (avslutta serie) 2007 - 2014

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2014 er foreløpige.
Fra 2009-årgangen ble flere foretak omklassifisert fra industri til næring 09.10 Tjenester tilknyttet råolje og naturgass.

Brukerveiledning for statistikkbanken