Valgkampbidrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10198: Valgkampbidrag, etter parti, partilag og bidragsyter (kr) 2013 - 2021

Terje Risberg, Statistisk sentralbyrå
+47 926 28 109
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
04.10.2021 08:00
Bidrag i alt:
kr
Bidrag fra privatpersoner:
kr
Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet:
kr
Bidrag fra kommersielle foretak:
kr
Bidrag fra andre:
kr
Bidrag i alt:
31.12.
Bidrag fra privatpersoner:
31.12.
Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet:
31.12.
Bidrag fra kommersielle foretak:
31.12.
Bidrag fra andre:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Kristelig Folkeparti, i alt , Venstre, i alt ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Bidrag fra andre , politisk parti / partilag: Alle partier

Bidrag fra andre, 2015: Herav 2 542 929 kroner øremerket gjenoppbygging av Utøya.

statistikkvariabel: Bidrag fra andre , politisk parti / partilag: Arbeiderpartiet, i alt

Bidrag fra andre, 2015: Herav 2 542 929 kroner øremerket gjenoppbygging av Utøya.

statistikkvariabel: Bidrag fra andre

Bidrag fra andre, 2015: Herav 2 542 929 kroner øremerket gjenoppbygging av Utøya.

statistikkvariabel: Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet

Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet, 2015: Hele beløpet øremerket gjenoppbygging av Utøya.