Arveavgift (opphørt)

Til toppen

10164: Avgiftsgrunnlag og avgift til mottakere av avgiftspliktig arv og gave, fordelt etter størrelse på bruttoinntekt. Bosatte 17 år og eldre (avslutta serie) 2009 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt i alt , 1-100 000 kr , 100 001-200 000 kr ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nullbo og offentlige skifter inngår ikke. Arve- og gavesakene er registrert under det året råderetten inntrer, det vil si dødsdato på arvelater (lengstlevende arvelater i uskiftet dødsbo) eller når gaven er ytt