Arveavgift (opphørt)

Til toppen

10163: Avgiftsgrunnlag og avgift til mottakere av avgiftspliktig arv og gave, etter mottakers alder. Bosatte 17 år og eldre (avslutta serie) 2009 - 2013

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
avgiftsgrunnlag
Må velges *
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

avgiftsgrunnlag

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 17-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nullbo og offentlige skifter inngår ikke. Arve- og gavesakene er registrert under det året råderetten inntrer, det vil si dødsdato på arvelater (lengstlevende arvelater i uskiftet dødsbo) eller når gaven er ytt

Brukerveiledning for statistikkbanken