Arveavgift (opphørt)

Til toppen

10139: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, etter størrelse på arv/gave (avslutta serie) 2010 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000