Arveavgift (opphørt)

10139: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, etter størrelse på arv/gave (avslutta serie) 2010 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

avgiftspliktige arv og gaver Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

størrelse på arv/gaver

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2015
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Berit Haveråen, Statistisk sentralbyrå
+47 908 85 137
bhr@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av arv/gaver:
personer
Arv/gave (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnitt for de med beløp (kroner):
kr
Referansetid
Mottakere av arv/gaver:
31.12.
Arv/gave (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (kroner):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken