Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)

Til toppen

09925: Bygninger som har gjennomført tiltak for energieffektivisering, etter bygningstype (prosent) (avslutta serie) 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Energieffivisering i alt , Energieffektive vinduer (montert etter år 2000) , Sentral driftskontroll for samkjøring av teknisk utstyr ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1-8 Alle bygningstyper , 3 Kontor- og forretningsbygning , 31 Kontorbygning ,

Valgt 0 av totalt 58

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000