Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)

Til toppen

09924: Energibruk, etter næring (SN2007) og energiprodukt (avslutta serie) 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. G Varehandel, reparasjon av motorvogner , 52.2 Andre tjenester tilknyttet transport , I Overnattings- og serveringsvirksomhet ,

Valgt 0 av totalt 13


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken