Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

Til toppen

09923: Folkemengde, etter hovedinntektskilde og husholdningsstatus (prosent) (avslutta serie) 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

hovedinntektskilde

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

husholdningsstatus

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husholdningsstatus i alt , I privathusholdning , I enfamiliehusholdning ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

hovedinntektskilde

Økonomisk avhengige

Som økonomisk avhengige regnes personer med samlet inntekt på mindre enn 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av året.

Brukerveiledning for statistikkbanken