Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

Til toppen

09921: Personer 19 år og over, etter hovedinntektskilde og alder (prosent) (avslutta serie) 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

hovedinntektskilde

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

hovedinntektskilde

Økonomisk avhengige

Som økonomisk avhengige regnes personer med samlet inntekt på mindre enn 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av året.

Brukerveiledning for statistikkbanken