09900: Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd areal, etter driftsform 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

driftsform

Totalt 13 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2013
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med jordleige i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter som leiger heile jordbruksarealet:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter som leiger 50-99 prosent av jordbruksarealet:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter som leiger mindre enn 50 prosent av jordbruksarealet:
jordbruksbedrifter
Leigd jordbruksareal i alt (dekar):
dekar
Leigd jordbruksareal per jordbruksbedrift med leige (dekar):
dekar
Del av jordbruksareal som er leigd (prosent):
prosent
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
31.07.
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
31.07.
Jordbruksbedrifter med jordleige i alt:
31.07.
Jordbruksbedrifter som leiger heile jordbruksarealet:
31.07.
Jordbruksbedrifter som leiger 50-99 prosent av jordbruksarealet:
31.07.
Jordbruksbedrifter som leiger mindre enn 50 prosent av jordbruksarealet:
31.07.
Leigd jordbruksareal i alt (dekar):
31.07.
Leigd jordbruksareal per jordbruksbedrift med leige (dekar):
31.07.
Del av jordbruksareal som er leigd (prosent):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Jordbruksbedrifter utan jordleige
Inkluderer jordbruksbedrifter utan areal i drift

Brukerveiledning for statistikkbanken