Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09900: Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd areal, etter driftsform (avslutta serie) 2010

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 40811446
23.04.2013 10:00
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med jordleige i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter som leiger heile jordbruksarealet:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter som leiger 50-99 prosent av jordbruksarealet:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter som leiger mindre enn 50 prosent av jordbruksarealet:
jordbruksbedrifter
Leigd jordbruksareal i alt (dekar):
dekar
Leigd jordbruksareal per jordbruksbedrift med leige (dekar):
dekar
Del av jordbruksareal som er leigd (prosent):
prosent
Jordbruksbedrifter i alt:
31.07.
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
31.07.
Jordbruksbedrifter med jordleige i alt:
31.07.
Jordbruksbedrifter som leiger heile jordbruksarealet:
31.07.
Jordbruksbedrifter som leiger 50-99 prosent av jordbruksarealet:
31.07.
Jordbruksbedrifter som leiger mindre enn 50 prosent av jordbruksarealet:
31.07.
Leigd jordbruksareal i alt (dekar):
31.07.
Leigd jordbruksareal per jordbruksbedrift med leige (dekar):
31.07.
Del av jordbruksareal som er leigd (prosent):
31.07.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter i alt , Jordbruksbedrifter utan jordleige , Jordbruksbedrifter med jordleige i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Korn og oljevekstar , Øvrige jordbruksvekstar , Hagebruksvekstar ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Jordbruksbedrifter utan jordleige

Inkluderer jordbruksbedrifter utan areal i drift