09899: Jordbruksbedrifter, etter talet på leigeforhold og driftsform 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

driftsform

Totalt 13 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2013
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Måleenhet
Leigeforhold i alt:
leigeforhold
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med eitt leigeforhold:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med 2 - 4 leigeforhold:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med 5 - 9 leigeforhold:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med 10 eller fleire leigeforhold:
jordbruksbedrifter
Referansetid
Leigeforhold i alt:
31.07.
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
31.07.
Jordbruksbedrifter med eitt leigeforhold:
31.07.
Jordbruksbedrifter med 2 - 4 leigeforhold:
31.07.
Jordbruksbedrifter med 5 - 9 leigeforhold:
31.07.
Jordbruksbedrifter med 10 eller fleire leigeforhold:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Jordbruksbedrifter utan jordleige
Inkluderer jordbruksbedrifter utan areal i drift

Brukerveiledning for statistikkbanken