Personer med stemmerett

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09866: Stortingsvalg. Endringer i stemmeberettigede fra forrige valg, etter landbakgrunn. Beregnet tall 2013 - 2021

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
15.04.2021 08:00
Stemmeberettigede ved forrige stortingsvalg:
personer
Stemmeberettigede ved forrige lokalvalg:
personer
Stemmeberettigede ved dette stortingsvalget:
personer
Endring fra forrige stortingsvalg til dette:
personer
Stemmeberettigede ved forrige stortingsvalg:
Valgdagen
Stemmeberettigede ved forrige lokalvalg:
Valgdagen
Stemmeberettigede ved dette stortingsvalget:
Valgdagen
Endring fra forrige stortingsvalg til dette:
Valgdagen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Danmark , Sverige ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000