09865: Jordbruksbedrifter og areal med vatningsanlegg, etter driftsform 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

driftsform

Totalt 13 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.07.2014
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med vatningsanlegg:
jordbruksbedrifter
Jordbruksareal som kan vatnast (dekar):
dekar
Vatna siste 12 månader (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter med vatningsanlegg:
31.07.
Jordbruksareal som kan vatnast (dekar):
31.07.
Vatna siste 12 månader (dekar):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken