Til toppen

09864: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal med dårleg drenering, etter driftsform 2010

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
driftsform

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

driftsform

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Korn og oljevekstar , Øvrige jordbruksvekstar , Hagebruksvekstar ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken