Til toppen

09863: Jordbruksbedrifter og areal med fulldyrka eng, etter driftsfom og alder på eng 2010

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

driftsform

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Korn og oljevekstar , Øvrige jordbruksvekstar , Hagebruksvekstar ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken