Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09863: Jordbruksbedrifter og areal med fulldyrka eng, etter driftsfom og alder på eng (avslutta serie) 2010

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
12.04.2013 10:00
Jordbruksbedrifter:
bedrifter
Fulldyrka eng i alt (dekar):
dekar
Fulldyrka eng, 0-4 år (dekar):
dekar
Fulldyrka eng, 5-9 år (dekar):
dekar
Fulldyrka eng, 10 år eller eldre (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter:
31.07.
Fulldyrka eng i alt (dekar):
31.07.
Fulldyrka eng, 0-4 år (dekar):
31.07
Fulldyrka eng, 5-9 år (dekar):
31.07
Fulldyrka eng, 10 år eller eldre (dekar):
31.07
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Korn og oljevekstar , Øvrige jordbruksvekstar , Hagebruksvekstar ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000