09863: Jordbruksbedrifter og areal med fulldyrka eng, etter driftsfom 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

driftsform

Totalt 13 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.04.2013
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
bedrifter
Fulldyrka eng i alt (dekar):
dekar
Fulldyrka eng, 0-4 år (dekar):
dekar
Fulldyrka eng, 5-9 år (dekar):
dekar
Fulldyrka eng, 10 år eller eldre (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
31.07.
Fulldyrka eng i alt (dekar):
31.07.
Fulldyrka eng, 0-4 år (dekar):
31.07
Fulldyrka eng, 5-9 år (dekar):
31.07
Fulldyrka eng, 10 år eller eldre (dekar):
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken