Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09862: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal med spreidd husdyrgjødsel, etter driftsform (avslutta serie) 2010

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
12.04.2013 10:00
Jordbruksbedrifter:
bedrifter
Alt areal som det er spreidd husdyrgjødsel på (dekar):
dekar
Alt areal som det er spreidd blautgjødsel på (dekar):
dekar
Alt areal som det er spreidd fast gjødsel på (dekar):
dekar
All fulldyrka eng med blautgjødsel (dekar):
dekar
Fulldyrka eng med blautgjødsel nedmolda (dekar):
dekar
All overflatedyrka eng/innmarksbeite med blautgjødsel (dekar):
dekar
Overflatedyrka eng med blautgjødsel nedmolda (dekar):
dekar
Alle korn- og oljevekstar med blautgjødsel (dekar):
dekar
Korn- og oljevekstar med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alt potetareal med blautgjødsel (dekar):
dekar
Potetareal med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alt anna areal med blautgjødsel (dekar):
dekar
Anna areal med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
All fulldyrka eng med fast gjødsel (dekar):
dekar
Fulldyrka eng med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
All overflatedyrka eng/innmarksbeite med fast gjødsel (dekar):
dekar
Overflatedyrka eng/innmarksbeite med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alle korn- og oljevekstar med fast gjødsel (dekar):
dekar
Korn- og oljevekstar med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alt potetareal med fast gjødsel (dekar):
dekar
Potetareal med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alt anna areal med fast gjødsel (dekar):
dekar
Anna areal med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter:
31.07.
Alt areal som det er spreidd husdyrgjødsel på (dekar):
31.07.
Alt areal som det er spreidd blautgjødsel på (dekar):
31.07.
Alt areal som det er spreidd fast gjødsel på (dekar):
31.07.
All fulldyrka eng med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Fulldyrka eng med blautgjødsel nedmolda (dekar):
31.07.
All overflatedyrka eng/innmarksbeite med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Overflatedyrka eng med blautgjødsel nedmolda (dekar):
31.07.
Alle korn- og oljevekstar med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Korn- og oljevekstar med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alt potetareal med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Potetareal med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alt anna areal med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Anna areal med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
All fulldyrka eng med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Fulldyrka eng med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
All overflatedyrka eng/innmarksbeite med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Overflatedyrka eng/innmarksbeite med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alle korn- og oljevekstar med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Korn- og oljevekstar med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alt potetareal med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Potetareal med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alt anna areal med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Anna areal med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter , Alt areal som det er spreidd husdyrgjødsel på (dekar) , Alt areal som det er spreidd blautgjødsel på (dekar) ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Korn og oljevekstar , Øvrige jordbruksvekstar , Hagebruksvekstar ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000