09862: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal med spreidd husdyrgjødsel, etter driftsform 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

driftsform

Totalt 13 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.04.2013
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
bedrifter
Alt areal som det er spreidd husdyrgjødsel på (dekar):
dekar
Alt areal som det er spreidd blautgjødsel på (dekar):
dekar
Alt areal som det er spreidd fast gjødsel på (dekar):
dekar
All fulldyrka eng med blautgjødsel (dekar):
dekar
Fulldyrka eng med blautgjødsel nedmolda (dekar):
dekar
All overflatedyrka eng/innmarksbeite med blautgjødsel (dekar):
dekar
Overflatedyrka eng med blautgjødsel nedmolda (dekar):
dekar
Alle korn- og oljevekstar med blautgjødsel (dekar):
dekar
Korn- og oljevekstar med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alt potetareal med blautgjødsel (dekar):
dekar
Potetareal med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alt anna areal med blautgjødsel (dekar):
dekar
Anna areal med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
All fulldyrka eng med fast gjødsel (dekar):
dekar
Fulldyrka eng med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
All overflatedyrka eng/innmarksbeite med fast gjødsel (dekar):
dekar
Overflatedyrka eng/innmarksbeite med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alle korn- og oljevekstar med fast gjødsel (dekar):
dekar
Korn- og oljevekstar med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alt potetareal med fast gjødsel (dekar):
dekar
Potetareal med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Alt anna areal med fast gjødsel (dekar):
dekar
Anna areal med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
31.07.
Alt areal som det er spreidd husdyrgjødsel på (dekar):
31.07.
Alt areal som det er spreidd blautgjødsel på (dekar):
31.07.
Alt areal som det er spreidd fast gjødsel på (dekar):
31.07.
All fulldyrka eng med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Fulldyrka eng med blautgjødsel nedmolda (dekar):
31.07.
All overflatedyrka eng/innmarksbeite med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Overflatedyrka eng med blautgjødsel nedmolda (dekar):
31.07.
Alle korn- og oljevekstar med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Korn- og oljevekstar med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alt potetareal med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Potetareal med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alt anna areal med blautgjødsel (dekar):
31.07.
Anna areal med blautgjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
All fulldyrka eng med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Fulldyrka eng med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
All overflatedyrka eng/innmarksbeite med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Overflatedyrka eng/innmarksbeite med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alle korn- og oljevekstar med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Korn- og oljevekstar med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alt potetareal med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Potetareal med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Alt anna areal med fast gjødsel (dekar):
31.07.
Anna areal med fast gjødsel, nedmolda (dekar):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken