09847: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter driftsform og landbruksutdanning til brukar og ektefelle/sambuar 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

driftsform

Totalt 13 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.03.2013
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Brukaren i jordbruksbedrifta (bedrifter):
bedrifter
Ektefelle i jordbruksbedrifta (bedrifter):
bedrifter
Referansetid
Brukaren i jordbruksbedrifta (bedrifter):
31.07.
Ektefelle i jordbruksbedrifta (bedrifter):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken