Til toppen

09780: Energibruk, etter bygningstype og type varmesentral i sentralvarmeanlegg (avslutta serie) 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1-8 Alle bygningstyper , 3 Kontor- og forretningsbygning , 31 Kontorbygning ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000