Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)

Til toppen

09743: Energibruk, etter bygningstype og energiprodukt (avslutta serie) 2008 - 2011

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
energiprodukt
bygningstype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1-8 Alle bygningstyper , 3 Kontor- og forretningsbygning , 31 Kontorbygning ,

Valgt 0 av totalt 58

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken