Kystverkets virksomhet (opphørt)

09722: Kystverkets virksomhet. Resultater. Indikatorer fra virkeområdet til sjøtrafikksentralene, etter sjøtrafikksentral (avslutta serie) 2009 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

sjøtrafikksentral

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.10.2017
Kontakt
Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Inngrep for å avklare trafikksituasjoner:
hendelser
Informasjon:
hendelser
Ulykker med skip i VTS-området:
hendelser
Brudd på seilingsregler:
hendelser
Brudd på lospliktbestemmelsene:
hendelser
Hendelsesrapporter:
hendelser
Andre feilmeldinger:
hendelser
Referansetid
Inngrep for å avklare trafikksituasjoner:
01.01.-31.12.
Informasjon:
01.01.-31.12.
Ulykker med skip i VTS-området:
01.01.-31.12.
Brudd på seilingsregler:
01.01.-31.12.
Brudd på lospliktbestemmelsene:
01.01.-31.12.
Hendelsesrapporter:
01.01.-31.12.
Andre feilmeldinger:
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken