Kystverkets virksomhet (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09718: Kystverkets virksomhet. Resultater. Oppetid for det automatiske identifikasjonssystemet for skip (AIS), etter basestasjon (avslutta serie) 2009M01 - 2016M12

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
18.10.2017 08:00
Oppetid:
prosent
Oppetid siste 24 måneder:
prosent
Oppetid:
Måneden
Oppetid siste 24 måneder:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valgt 1 av totalt 96

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Svea , Hopen , Bjørnøya ,

Valgt 0 av totalt 58

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Oppetid siste 24 måneder

Oppetid siste 24 mnd er beregnet som aritmetisk gjennomsnitt av siste 24 måneder med verdier. Denne er først beregnet når måned t-24 har verdi.

statistikkvariabel: Oppetid , måned: 2011M09

Oppgave mangler for 2011M09 på grunn av feil i rapporteringssystemet hos Kystverket