Kystverkets virksomhet (opphørt)

09718: Kystverkets virksomhet. Resultater. Oppetid for det automatiske identifikasjonssystemet for skip (AIS), etter basestasjon (avslutta serie) 2009M01 - 2016M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

basestasjon Velg minst en verdi

Totalt 58 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 96 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.10.2017
Kontakt
Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Oppetid:
prosent
Oppetid siste 24 måneder:
prosent
Referansetid
Oppetid:
Måneden
Oppetid siste 24 måneder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Oppetid siste 24 måneder
Oppetid siste 24 mnd er beregnet som aritmetisk gjennomsnitt av siste 24 måneder med verdier. Denne er først beregnet når måned t-24 har verdi.
statistikkvariabel: Oppetid , måned: 2011M09
Oppgave mangler for 2011M09 på grunn av feil i rapporteringssystemet hos Kystverket

Brukerveiledning for statistikkbanken