Voksenopplæring, godkjente nettskoler

Til toppen
09696: Nettskoler. Elever/studenter, etter studieform, fjernundervisningsinstitusjon og nivå (avslutta serie) 2011 - 2017
Sist endret
08.03.2018
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kåre Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 343
kny@ssb.no

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Elever/studenter:
personer
Referansetid
Elever/studenter:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
studieform
institusjon
nivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

studieform

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
institusjon

Totalt 23 Valgte 0

Valgfri variabel
nivå

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Den store nedgangen i antall nettskoledeltakere og fullførte kurs i 2014 skyldes, i tillegg til en reell nedgang, at det har vært en overrapportering av deltakere på NKI nettskole tidligere år. NKI har, ved 2014-rapporteringen, hatt en opprydding i sine deltakerregistre. Stiftelsen Norge Byggskole rapporterte dessuten kun fagskolestudenter i 2014. ABC-company E-skvula AS og Industriskolen har ikke rapportert tall i 2016 og mangler i statistikken for dette året. Heltberg nettstudier leverer fra og med 2016 tall sammen med Akademiet Nettstudier. Nettskolene Lazanor Connecting og Scandinavian Language Training Institute har blitt lagt ned.

Brukerveiledning for statistikkbanken