Voksenopplæring, godkjente nettskoler

09696: Nettskoler. Elever/studenter, etter studieform, fjernundervisningsinstitusjon og nivå (avslutta serie) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

studieform

Totalt 4 Valgte

Søk

institusjon

Totalt 23 Valgte

Søk

nivå

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.03.2018
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kåre Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 343
kny@ssb.no

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Elever/studenter:
personer
Referansetid
Elever/studenter:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Den store nedgangen i antall nettskoledeltakere og fullførte kurs i 2014 skyldes, i tillegg til en reell nedgang, at det har vært en overrapportering av deltakere på NKI nettskole tidligere år. NKI har, ved 2014-rapporteringen, hatt en opprydding i sine deltakerregistre. Stiftelsen Norge Byggskole rapporterte dessuten kun fagskolestudenter i 2014. ABC-company E-skvula AS og Industriskolen har ikke rapportert tall i 2016 og mangler i statistikken for dette året. Heltberg nettstudier leverer fra og med 2016 tall sammen med Akademiet Nettstudier. Nettskolene Lazanor Connecting og Scandinavian Language Training Institute har blitt lagt ned.

Brukerveiledning for statistikkbanken