Sal av petroleumsprodukt

Til toppen

09654: Priser på drivstoff (kr per liter) 1986M08 - 2021M01

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986M08 , 1986M09 , 1986M10 ,

Valgt 1 av totalt 414

petroleumsprodukt

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

måned
2013M02
Tall for fyringsolje er retta 18.3. kl 1230.

Brukerveiledning for statistikkbanken