Arveavgift (opphørt)

Til toppen

09652: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver og grunnlag for avgift, etter objekttype (avslutta serie) 2010 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aksjer og andeler (100%) , Aksjer og andeler (30%) , Aksjer og andeler (60%) ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nullbo og offentlige skifter inngår ikke. Arve- og gavesakene er registrert under det året råderetten inntrer, det vil si dødsdato på arvelater (lengstlevende arvelater i uskiftet dødsbo) eller når gaven er ytt.