Sjøulykker (opphørt)

Til toppen

09645: Dødsulykker ved bruk av fritidsbåt, etter ulykkestype (avslutta serie) 1993 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 20

ulykkestype


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun norske farvann.

Brukerveiledning for statistikkbanken