Sjøulykker (opphørt)

09641: Dødsulykker ved bruk av fritidsbåt, etter alkoholbruk (avslutta serie) 1993 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

alkoholbruk

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2014
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Anne Marie Stomperud, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5413
ams@ssb.no

Måleenhet
Omkomne:
personer
Referansetid
Omkomne:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kun norske farvann.

Brukerveiledning for statistikkbanken