Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)

09638: StatRes. Toll- og avgiftsetaten. Resultater. Økonomiske kontroller, etter type (avslutta serie) 2005 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2014
Kontakt
Jan Olav Rørhus, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 690
jao@ssb.no

Måleenhet
Andel særavgiftsoppgaver med treff (prosent):
prosent
Andel virksomhetskontroller med treff (prosent):
prosent
Andel kontroller av deklarerte varesendinger med treff, innførsel (prosent):
prosent
Andel kontroller av deklarerte varesendinger med treff, utførsel (prosent):
prosent
Andel kontroller av deklarerte varesendinger med treff, totalt (prosent):
prosent
Antall avdekkede alvorlige overtredelser ved særavgiftsoppgavekontroller:
overtredelser
Antall avdekkede alvorlige overtredelser ved virksomhetskontroller:
overtredelser
Antall avdekkede alvorlige overtredelser ved kontroll av deklarerte varesendinger:
overtredelser
Antall avdekkede alvorlige overtredelser, totalt:
overtredelser
Antall overtredelser politianmeldt, særavgiftsoppgavekontroller:
overtredelser
Antall overtredelser politianmeldt, virkesomhetskontroller:
overtredelser
Antall overtredelser politianmeldt, kontroll av deklarerte varesendinger:
overtredelser
Antall overtredelser politianmeldt, totalt:
overtredelser
Referansetid
Andel særavgiftsoppgaver med treff (prosent):
31.12.
Andel virksomhetskontroller med treff (prosent):
31.12.
Andel kontroller av deklarerte varesendinger med treff, innførsel (prosent):
31.12.
Andel kontroller av deklarerte varesendinger med treff, utførsel (prosent):
31.12.
Andel kontroller av deklarerte varesendinger med treff, totalt (prosent):
31.12.
Antall avdekkede alvorlige overtredelser ved særavgiftsoppgavekontroller:
31.12.
Antall avdekkede alvorlige overtredelser ved virksomhetskontroller:
31.12.
Antall avdekkede alvorlige overtredelser ved kontroll av deklarerte varesendinger:
31.12.
Antall avdekkede alvorlige overtredelser, totalt:
31.12.
Antall overtredelser politianmeldt, særavgiftsoppgavekontroller:
31.12.
Antall overtredelser politianmeldt, virkesomhetskontroller:
31.12.
Antall overtredelser politianmeldt, kontroll av deklarerte varesendinger:
31.12.
Antall overtredelser politianmeldt, totalt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken