Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)

09637: StatRes. Toll- og avgiftsetaten. Aktiviteter og tjenester. Økonomiske kontroller, etter type (avslutta serie) 2005 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2014
Kontakt
Jan Olav Rørhus, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 690
jao@ssb.no

Måleenhet
Antall særavgiftsoppgavekontroller:
kontroller
Antall virksomhetskontroller:
kontroller
Antall kontroller av deklarerte varesendinger, innførsel:
kontroller
Antall kontroller av deklarerte varesendinger, utførsel:
kontroller
Antall kontroller av deklarerte varesendinger, totalt:
kontroller
Referansetid
Antall særavgiftsoppgavekontroller:
31.12.
Antall virksomhetskontroller:
31.12.
Antall kontroller av deklarerte varesendinger, innførsel:
31.12.
Antall kontroller av deklarerte varesendinger, utførsel:
31.12.
Antall kontroller av deklarerte varesendinger, totalt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken