Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

09625: Stortingsvalget. Velgere, etter politisk parti og alder (prosent) 2009 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

politisk parti

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet , Høyre ,

Valgt 0 av totalt 10

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken