Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
09624: Stortingsvalget. Velgere, etter politisk parti og kjønn (prosent) 2009 - 2017
Sist endret
08.11.2017
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Velgere:
prosent
Referansetid
Velgere:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti
Må velges *
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

politisk parti
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken