Annen tjenesteyting, omsetning (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09348: Terminvis momspliktig omsetning, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2010T1 - 2013T6

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
08.04.2014 10:00
Momspliktig omsetning (mill. kr):
mill. kr
Momspliktig omsetning hittil i år (mill. kr):
mill. kr
Momspliktig omsetning (mill. kr):
Slutten av hver termin
Momspliktig omsetning hittil i år (mill. kr):
Slutten av hver termin
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010T1 , 2010T2 , 2010T3 ,

Valgt 1 av totalt 24

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr , 95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr , 95.210 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000