Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09320: Netto petroleumsproduksjon (1000 Sm3 o.e) (avslutta serie) 1971M07 - 2014M09

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 91 39 12 36
Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
21.11.2014 10:00
Produksjonenhet:
standard kubikkmeter
Produksjonenhet:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1971M07 , 1971M08 , 1971M09 ,

Valgt 1 av totalt 519

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Oljeekvivalent (o.e.): Angivelse som brukes for å få olje, gass, NGL og kondensat på samme måleenhet. Netto produksjon: produksjon av salgbar mengde