Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)

09317: Netto petroleumsproduksjon (1000 Sm3 o.e) (avslutta serie) 1971K3 - 2014K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

petroleumsprodukt

Totalt 5 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 173 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.11.2014
Kontakt
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
shm@ssb.no

Måleenhet
Produksjonenhet:
standard kubikkmeter
Referansetid
Produksjonenhet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Oljeekvivalent (o.e.): Angivelse som brukes for å få olje, gass, NGL og kondensat på samme måleenhet. Netto produksjon: produksjon av salgbar mengde

Brukerveiledning for statistikkbanken