Til toppen

09317: Netto petroleumsproduksjon (1000 Sm3 o.e) (avslutta serie) 1971K3 - 2014K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1971K3 , 1971K4 , 1972K1 ,

Valgt 1 av totalt 173

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Oljeekvivalent (o.e.): Angivelse som brukes for å få olje, gass, NGL og kondensat på samme måleenhet. Netto produksjon: produksjon av salgbar mengde