Mattilsynet - StatRes (opphørt)

09069: StatRes. Mattilsynet. Antall utførte tilsyn, etter tilsynsområde (avslutta serie) 2009 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

tilsynsområde

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.04.2014
Kontakt
Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
bit@ssb.no

Måleenhet
Antall tilsynsbesøk:
tilsynsbesøk
Referansetid
Antall tilsynsbesøk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det totale antall tilsyn er for 2009 og 2010 inkluderer ikke tilsyn med slakteri og kjøttforedlingsbedrifter. Fra 2011 er disse inkludert. På grunn av nytt registreringssystem som tallkilde vil ikke 2011 tall for tilsyn være direkte sammenliknbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken