Skatteetaten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09048: StatRes. Skatteetaten. Andre aktiviteter og tjenester (prosent) (avslutta serie) 2008 - 2014

Camilla Torp, Statistisk sentralbyrå
+47 90 59 09 37
03.08.2015 10:00
Bruk av elektronisk flyttemelding ved innenlands flytting (prosent):
prosent
Bruk av leveringsfritak på selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister (prosent):
prosent
Bruk av elektronisk levering av selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister (prosent):
prosent
Bruk av elektronisk levering av selvangivelsen for personlige næringsdrivende (prosent):
prosent
Bruk av elektronisk levering av selvangivelsen for selskaper (prosent):
prosent
Bruk av elektronisk søknad om nytt skattekort (prosent):
prosent
Bruk av elektronisk levering av omsetningsoppgaver for MVA (prosent):
prosent
Skattytere som har fått selvangivelsen kun elektronisk (skattytere):
skatteytere
Skattytere som har fått selvangivelsen kun elektronisk (skattytere):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Bruk av elektronisk flyttemelding ved innenlands flytting (prosent)

Fra og med 2012 har det vært en endring i beregningsmåten, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.