Til toppen

09048: StatRes. Skatteetaten. Andre aktiviteter og tjenester (prosent) (avslutta serie) 2008 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Bruk av elektronisk flyttemelding ved innenlands flytting (prosent)

Fra og med 2012 har det vært en endring i beregningsmåten, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

statistikkvariabel: Bruk av elektronisk levering av selvangivelsen for personlige næringsdrivende (prosent) , år: 2009

Tallet for 2009 er rettet 31. oktober 2011. Verdi som er sammenlignbar med senere år kan ikke beregnes.