Til toppen

09047: StatRes. Skatteetaten. Aktiviteter og tjenester innen veiledning og informasjon (avslutta serie) 2008 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Besvarte anrop til Skatteopplysningen (prosent) , år: 2008

Tallet for 2008 er rettet 31. oktober 2011.