Skatteetaten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09037: StatRes. Skatteetaten. Ressursinnsats, etter organisatorisk enhet (avslutta serie) 2008 - 2013

Camilla Torp, Statistisk sentralbyrå
+47 90 59 09 37
14.08.2014 10:00
Egenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon (prosent):
prosent
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Overføringer (mill. kr):
mill. kr
Totale utgifter (mill. kr):
mill. kr
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
mill. kr
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
årsverk
Egenproduksjon (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon (prosent):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Overføringer (mill. kr):
31.12.
Totale utgifter (mill. kr):
31.12.
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
31.12.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skatteetaten i alt , Skattedirektoratet , Skatteetatens IT- og servicepartner ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000