Til toppen

09037: StatRes. Skatteetaten. Ressursinnsats, etter organisatorisk enhet (avslutta serie) 2008 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skatteetaten i alt , Skattedirektoratet , Skatteetatens IT- og servicepartner ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000